Grammar & Writing Express for B2

Opublikowano: środa, 14, wrzesień 2016 08:58
Odsłony: 817

'Grammar & writing express for B2' jest intensywnym kursem jednosemestralnym przeznaczonym dla osób , które mają potrzebę usystematyzowania i powtórzenia zagadnień gramatycznych , jak i komponowania poprawnych form wypowiedzi pisemnych niezbędnych na egzaminie.

Kurs obejmuje nastepujące zagadnienia:

Gramatyka:

1.Tenses- review

2.Passive Voice

3.Reported Speech

4. Conditionals

5.Prepositions

6.Modal Verbs

7.Gerund&Infinitive

8.Comaparative & Superlative forms of adjectives

9.Countable and uncountable nouns

10.Indirect questions

Pisanie:

1. Formal and informal e-mails

2.  Reports

3. Letter of complaint

4. Letter of enquiry

5. Letter of application

Koszt: 350 zl

Spotkanie informacyjne: 3 października 2016 , godz. 18.00

Przewidywany termin zajęć: poniedziałki , godzina 18.00