image1 image2 image3 image4

Kurs B2/C1 konwersacje

30 godzinny (15 spotkań w semestrze, jeden raz w tygodniu). Kurs jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć słownictwo oraz powtórzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę z języka angielskiego a w szczególności wprowadzić ją w „życie”. W związku z tym w trakcie kursu kładziony jest ogromny nacisk na komunikację, jest dużo ćwiczeń interaktywnych, w parach oraz debat.

Cena kursu – 400 zł za semestr (przy 8 osobach w grupie) bądź 320 zł za semestr (przy 10 osobach w grupie)

Język angielski - B1+

Kurs ‘Język angielski - B1+’ 30 godzinny (15 spotkań w semestrze, jeden raz w tygodniu). Kurs jest przeznaczony dla osób chcących powtórzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę z języka angielskiego. W trakcie kursu oprócz podręcznika wykorzystujemy korespondujące zagadnienia ze strony internetowej wydawcy jak i MultiROM. Kurs kładzie dosyć duży nacisk na komunikację, są również dodatkowe ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania. Prace domowe pozwalają usystematyzować i zgłębić poznane zagadnienia gramatyczne.

Cena kursu – 400 zł za semestr (przy 8 osobach w grupie) bądź 320 zł za semestr (przy 10 osobach w grupie)

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs przygotowawczy do egzaminu B2 jest kursem skierowanym do osób kończących lektorat, prowadzący do uzyskania kwalifikacji na poziomie B2 lub tych, które nie zdały egzaminu B2. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 x w tygodniu i trwają 3 godz. lekcyjne. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu B2. Słuchacze uczą się min. stosować różne techniki egzaminacyjne, pisać formalny e-mail, opisywać wykresy, pozyskiwać szczegółowe informacje z tekstów o charakterze technicznym lub biznesowym oraz rozumieć wypowiedzi na tematy ogólne i biznesowe wygłaszane w standardowym dialekcie. Uczestnicy kursu mają również możliwość powtórzenia zasad słowotwórstwa oraz słownictwa technicznego. Oprócz przygotowania do części pisemnej egzaminu kurs obejmuje również przygotowanie do części ustnej: symulacje rozmów i wypowiedź na podstawie materiału wizualnego. Na zajęciach dużo mówimy i słuchamy a więc ćwiczymy to na co najczęściej nie macie czasu lub ochoty podczas samodzielnej nauki.

Cena kursu 45 godz. przy 10 osobach : 400,00 zł.

 

Osoby zainteresowane intensywnym, 30-godzinnym kursem we wrześniu proszone są o jak najszybsze zapisy online, telefonicznie (42 631 28 10; 42 631 28 34) bądź mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Kurs , prowadzony przez wieloletniego egzaminatora maturalnego, ma na celu kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Podczas kursu uczniowie powtarzają i systematyzują słownictwo oraz gramatykę, a także ćwiczą techniki zdawania matury tj. rozmowy sterowane, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemną( rozprawkę , list formalny, artykuł)

Czas trwania - 100 godz. lekcyjnych, październik - kwiecień

Koszt - 1100 zł /osoba

Spotkanie organizacyjne - 29.09 godz. 17.00

Umiejętności miękkie w pracy i życiu codzienny

Jednosemestralny kurs, prowadzony w języku polskim, przeznaczony dla pracowników administracyjnych, dydaktycznych, dydaktyczno- naukowych PŁ oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. W ramach kursu, prowadzonego metodą warsztatową, uczestnicy poszerzą swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Szczegółowy program kursu: https://docs.google.com/document/d/1_ute4Ifs3ZwgGvBCyw_Tkpgr0OKc2bN_g8s6sm-QYfg/edit?usp=sharing

Trenerzy: mgr Krystyna Breszka- Jędrzejewska, mgr Katarzyna Bochenek

Przewidywany termin zajęć: środa, godz.16

Metody i narzędzia w pracy dydaktyka

Druga edycja jednosemestralnego kursu, prowadzonego w języku polskim, przeznaczonego dla pracowników dydaktycznych, dydaktyczno-naukowych, doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz wszystkich, których interesuje specyfika nauczania osób dorosłych i zagadnienia z tym związane. Uczestnicy zyskają możliwość wzbogacenia warsztatu pracy o nowe narzędzia, przydatne na zajęciach ze studentami oraz wiedzę o nowych technikach uczenia się i nauczania dorosłych. Szczegółowy program kursu:

https://docs.google.com/document/d/1s1NFRPENiQzuZcNz27l3G-6dSRNMebAWYqNCXw9kdQg/edit?usp=sharing

Trenerzy: mgr Krystyna Breszka- Jędrzejewska

Kurs przewidziany jest na 20 h lub 30h, zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lub 3h lekcyjne. Liczba godzin zależy od liczby chętnych.

Przewidywany termin zajęć – środa godz.16.

Opłata: 550 zł

Zapisz się

osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu proszę o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE część 2

Kurs FCE stanowi pełne dwusemestralne, kompleksowe przygotowanie do egzaminu First , który sprawdza kompetencje językowe na poziomie średnio zaawansowanym i jest pierwszym etapem na drodze do doskonalenia umiejętności językowych.

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych (45 x 45 min).

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu i trwają 135 min. W czasie kursu korzystamy z podręcznika egzaminacyjnego oraz wielu materiałów multimedialnych, przygotowujących do nowej wersji egzaminu Cambridge English: First ( FCE)

Podczas pierwszego semestru nauki kładziemy nacisk na usystematyzowanie wiedzy, a także na uzupełnienie i rozszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz podniesienie stopnia samodzielności językowej. W drugim semestrze zapoznajemy naszych uczniów ze strukturą i wymogami egzaminu, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi. Program kursu zakłada również ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (wypracowania egzaminacyjne) oraz regularnie zadawane jako zadania domowe przykładowe testy egzaminacyjne. W programie kursu przewidziano dwa egzaminy próbne- ‘mock exams” , na podstawie których, lektor doradza słuchaczom optymalny termin zdawania egzaminu lub wskazuje obszary językowe wymagające poprawy. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie

Cena kursu przy 8 uczestnikach 550,00 PLN

Budynek B25 i B24
90-924 Łódź, al. Politechniki 12
tel. 042 631 28 10, 042 636 32 06, fax 042 636 32 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.